Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Żyrakowie
 
Strona główna
   
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 | Wykaz sal i klas | PODZIAŁ GODZIN 2015/2016 | Dni otwarte szkoły-zapraszamy 2017/2018 |

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

                                   

 

           

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

LP.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

TERMIN

 

WRZESIEŃ

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2017r.

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września2017r.

3.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 września 2017r.

4.

Przegląd warunków pracy i nauki

wrzesień 2017r.

5.

Sprzątanie świata

26-27 września 2017r.

6.

Wywiadówka ogólnoszkolna – dzień otwarty szkoły

25 września 2017r.

 

PAŹDZIERNIK

 

7.

Uroczysty apel – Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie ucznia klasy I,

13 października 2017r.

8.

Dzień otwarty szkoły

30 października 2017r.

9.

Posiedzenie samokształceniowe Rady Pedagogicznej

październik/listopad

 

LISTOPAD

 

10.

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2017r.

11.

Dzień otwarty szkoły – śródroczne zebranie z rodzicami

20 listopada 2017r.

 

GRUDZIEŃ

 

12.

Próbny egzamin gimnazjalny

grudzień 2017r.

13.

 

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach na I półrocze - Dzień otwarty szkoły

20 grudnia 2017r.

14.

Spotkanie opłatkowe

21 grudnia 2017r.

 

STYCZEŃ

 

15.

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

12 stycznia 2018r.

16.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej za I półrocze

17 stycznia 2018r.

17.

Wywiadówka ogólnoszkolna – dzień otwarty szkoły

22stycznia 2018r.

18.

Rozpoczęcie II półrocza

22 stycznia 2018r.

19.

Przegląd warunków pracy i nauki

styczeń 2018r.

20.

Zabawa karnawałowa

25 stycznia 2018r.

21.

Ferie zimowe

29.01-11.02 2018r.

 

LUTY

 

22.

Dzień Babci i Dziadka

2-3 lutego 2018r.

23.

Konferencja podsumowująca.

15 lutego 2018r.

 

MARZEC

 

24.

Święto wiosny

21marca 2018r.

25.

Dzień otwarty szkoły

26 marca 2018r.

26.

Posiedzenie samokształceniowe Rady Pedagogicznej

marzec 2018r.

27.

Posiedzenie Rady Rodziców

marzec 2018r.

28.

Rekolekcje

11-14 marca 2018r.

 

KWIECIEŃ

 

29.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03 kwietnia 2018r.

30.

Pasowanie na czytelnika

12 kwietnia 2018r.

31.

Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna

18 kwietnia 2018r.

32.

Egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018r.

33.

Egzamin gimnazjalny z nowożytnego języka obcego

20kwietnia 2018r.

34.

Dzień otwarty szkoły- śródroczne zebranie z rodzicami

23 kwietnia 2018r.

35.

Uroczysty apel – uchwalenie Konstytucji 3 maja.

27 kwietnia 2018r.

 

MAJ

 

36.

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Dzień otwarty szkoły

14 maja 2018r.

 

CZERWIEC

 

37.

Dzień dziecka

1 czerwca 2018r.

38.

Festyn Rodzinny

10 czerwca 2018r.

39.

Zakończenie klasyfikacji , wystawienie ocen rocznych

i końcoworocznych.

11 czerwca 2018r.

40.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej za II półrocze

14 czerwca 2018r.

41.

Zakończenie roczny zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22 czerwca 2018r.

42.

Konferencja podsumowująca.

28 czerwca 2018r.

43.

Ferie letnie

23.06-31.08 2018r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

22.12.2018r.

13.04.2018r.-Wojewódzki Konkurs Plastyczny

18,19,20.04.2018r.egzaminy gimnazjalne

2,4.05.2018r.

18.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni otwarte - rok szkolny 2017/2018

 

 

25 września 2017r.

poniedziałek

30 października 2017r.

poniedziałek

20 listopada 2017r.

poniedziałek

20 grudnia 2017r.

środa

22 stycznia 2018r.

poniedziałek

26 marca 2018r.

poniedziałek

23 kwietnia 2018r.

poniedziałek

14 maja 2018r.

poniedziałek