Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Żyrakowie
 
Strona główna
   
Uczniowie | kl.I I Sp | klasa III a SP | klasa III b SP | klasa IV a,b SP | klasa V SP | klasa VI a SP | Kl.VI b SP | klasa VIISP | klasa II gimnazjum | klasa III Gimnazjum | kl.I SP |

Uczniowie

Uczniowie

                        

 

 

WYKAZ  UCZNIÓW - 2017 / 2018

                            Przedszkole w Żyrakowie

grupa I      -        24

grupa II    -        21

                      grupa III   -        20    
  …………………………………………………………..
                   Razem:      -         65

                         

Szkoła  Podstawowa w Żyrakowie

  1. Klasa I            -        24ucz.        -        15dziew.   -        9chł.
  2. Klasa II           -        13ucz.        -        8dziew.      -        5chł.
  3. Klasa IIIa        -        10ucz.        -        6dziew.      -        4chł.
  4. Klasa IIIb       -        15ucz.        -        8dziew.      -        7chł.
  5. Klasa IVa        -        16ucz.        -        8dziew.      -        8chł.
  6. Klasa IVb       -        14ucz.        -        5dziew.      -        9chł.
  7. Klasa V           -        20ucz.        -     12dziew.      -        8chł.
  8. Klasa VIa        -        14ucz.        -       9dziew.       -        5chł.
  9. Klasa VIb       -        16ucz.        -     12dziew.      -        4chł.

      10.Klasa VII -        17ucz.        -       6dziew.       -      11chł.
…………………………………………………………………………
             Razem:           -     159ucz.        -     89dziew.      -      70ch
ł.

 

 

Oddziały gimnazjalne

 

Klasa II               -        28ucz.        -        7dziew.      -        21chł.
Klasa III              -        15ucz.        -        8dziew.      -          7chł.

…………………………………………………………………
Razem:           -        43ucz.       -      15dziew.     -        28chł.